Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 01.06.2018.

transport-miedzynarodowy-speedtruckZ informacji opublikowanych dnia 13.03.2018 na stronie www.premier.gov.pl , rada ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w ustawie o transporcie drogowym. Dnia pierwszego czerwca roku 2018 w życie wejdzie szereg zmian związanych z powyższą nowelizacją ustawy. Ustawa precyzuje i nakłada nowe obowiązki dotyczące przede wszystkim kierowców i właścicieli firm transportowych

Cel zmian w ustawie.

Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej 2016/403 z dnia 18.03.2016 roku. Ministerstwo infrastruktury w swoim komunikacie podaje ;

Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje MI dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE. – Cytat pochodzi ze strony https://mi.gov.pl

Ustawa oraz załącznik nr 1 i 2 dostępne są na stronach ministerstwa infrastruktury. Załącznik zawiera szczegółowy wykaz zmian m.in. wysokości grzywien oraz wagę naruszeń. Poniżej postaramy się wyszczególnić najważniejsze zmiany.

Ważna zmianą jest wprowadzenie podziału naruszeń, które będzie miało odzwierciedlenie w dobrej reputacji przewoźnika. Możliwe będzie również uruchomienie procedury za naruszenia, których przewoźnik dopuścił się w innych krajach.

Od pierwszego czerwca naruszenia dzielimy na:

  • PN – są to naruszenia poważne
  • BPN – są to naruszenia bardzo poważne
  • NN – są to naruszenia najpoważniejsze

Obszerne tabele oraz zmiany znajdą Państwo w poniższych linkach:
USTAWA https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298452/12433566/12433567/dokument331241.pdf
Załączniki https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298452/12433566/12433567/dokument331244.pdf

Zmiany w przepisach dotyczące transportu intermodalnego.

Wprowadzono również zapis dotyczący transportu intermodalnego, w którym to ładunek dostarczany jest z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu. Przewoźnik będzie miał obowiązek sporządzenia deklaracji, w której określą masę np. kontenera czy nadwozia transportowego. Deklaracje będą kontrolowane przez uprawnione służby.

Uzależnienie kary w transporcie towarów niebezpiecznych

Kolejna ważną zmianą jest Art., 110.1 który wskazuje sumę maksymalnej kary nałożonej na każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Będzie uzależniony od ilości zatrudnionych kierowców ( średniej arytmetycznej z 6 miesięcy).

Zapis wygląda następująco:

  • Dla podmiotu zatrudniającego do 10 kierowców będzie wynosić -15 000 zł
  • Dla podmiotu zatrudniającego od 10 do 50 kierowców będzie wynosić -20 000 zł
  • Dla podmiotu zatrudniającego od 50 do 250 kierowców będzie wynosić -25 000 zł
  • Dla podmiotu zatrudniającego powyżej 250 kierowców będzie wynosić -30 000 zł

Podsumowując

W kilku słowach podsumowania, zwrócę uwagę, że powinniśmy pamiętać. Naszym zadaniem w pracy przewoźnika jest nie tylko przewóz towaru z punktu a do punktu b. Jest to również dołożenie wszelkich starań do bezpieczeństwa oraz legalności przewozu. Pozwala to zachować czyste sumienie oraz uniknąć wszczęcia postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji, które to po czerwcowych zmianach będzie zależeć od częstotliwości i wagi naruszeń.

Pozdrawia zespół Speed Truck.