spedytor-pośrednik-międzynarodowyWpływ decyzji w transporcie międzynarodowym towarów.

Z roku na rok następujące zmiany w gospodarce rynkowej, zmuszają przedsiębiorstwa do coraz większej optymalizacji kosztów związanych z daną działalnością. Konieczność ta dotyczy również logistyki w skład, której wchodzi transport. Mimo niekorzystnego kursu euro w 2017 roku szacunkowy wzrost polskiego eksportu, według danych statystycznych GUS za pierwsze półrocze wynosił 1,1%. Wiele firm z początkiem roku stanie przed podjęciem strategicznych decyzji dotyczących realizacji działań spedycyjno-logistycznych.

Wybór przewoźnika?

Firmy nieposiadające własnego zaplecza spedycyjnego, decydując się na selekcję konkretnej oferty, stają przed wyborem pomiędzy. Firmami wyspecjalizowanymi w przewozach, dysponujących własnym zapleczem pojazdów i spedytorów. Firmami pośredniczącymi przy przewozie towarów.

Przyjrzyjmy się, która z opcji w perspektywie długoterminowej, jest wyborem korzystniejszym. Na wstępie trzeba odpowiedzieć na pytanie czy istnieją różnice między pośrednictwem spedycyjnym a spedycją. Ustawa o transporcie drogowym niestety nie precyzuje, czym jest owe pośrednictwo. Zasadniczą różnicą jest to, że pomimo wymaganej licencji pośrednicy nie muszą spełniać wymogów dotyczących posiadania przez kierowców świadectw kwalifikacyjnych jak również informacji o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciw mieniu jak i komunikacyjne.
W przeciwieństwie do pośredników, spedytor jest zobowiązany do pełnej weryfikacji i wiarygodności dokumentów swoich kierowców. Dysponujący własną flotą nie opiera swoich stawek na prowizji pozyskanej z podwykonawców za zaangażowanie zewnętrznych pojazdów. Działania takie pozwalają w długiej perspektywie na realne efektywne stawki swoich usług. Przyczynia się to do znaczących oszczędności, nie tracąc, na jakości wykonywanych usług.

Kontakt w transporcie?

Drugą bardzo ważna sprawą w przewozach jest sprawny kontakt oraz wymiana informacji. Do korzyści wynikających z korzystania z usług firmy transportowej zatrudniającej własnych kierowców oraz spedytorów, należy możliwość utrzymania z nimi stałego kontaktu bezpośredniego. Nowoczesne systemy informatyczne są w stanie zagwarantować inwestorowi niezawodny i błyskawiczny przepływ informacji, dzięki któremu obsługa spedycyjna oraz poszczególne etapy realizacji usług transportowych poddawane mogą być stałej kontroli.
Natomiast, jeśli chodzi o firmy pośredniczące tu ze względu na zaangażowanie osób trzecich, jest to bardziej skomplikowane i mniej efektywne. Ładunki transportowe często są powierzane jednoosobowym działalnością transportowym, które z uwagi na mała skalę działań nie mogą sobie pozwolić na nowoczesne systemy lokalizacji czy zintegrowane systemy diagnostyczno informacyjne.

Bezpieczeństwo transportu ładunków?

Bardzo ważną sprawą jest również ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą powierzonego ładunku, zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Spedytor jest odpowiedzialny za towary od momentu załadunku do czasu ich rozładunku. Polskie firmy spedycyjne oraz pośrednicy spedycji w większości posiadają podstawowe polisy OCS ( odpowiedzialność cywilna spedytora). Niestety niejednokrotnie część z nich nie jest świadoma, że posiadane ubezpieczenie nie chroni ich wystarczająco. Należy zwrócić uwagę, że spedytor, któremu został powierzony ładunek jest odpowiedzialny za przewoźników, którym zleca usługę. Pośrednicząc w spedycji łatwo popełnić błąd związany z zleceniem ładunku osobie nieuczciwej, dopuszczającej się dużych zaniedbań.

Ponieważ w umowach ubezpieczenia nie zachowanie należytych procedur wiąże się z brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgodnie z kodeksem cywilnym w takiej sytuacji za szkody powstałe w całym procesie ponosi spedytor. Biorąc pod uwagę, że wartość ładunku zwykle oscylują w kwotach od dziesiątek tysięcy do setek tysięcy euro, jest to bardzo duży element ryzyka. Samo odzyskanie utraconych kwot zwykle ze względu na brak odpowiedniego kapitału firm pośredniczących po mimo dróg sądowych jest niemożliwe.
Podsumowując spedycja oferująca własny transport międzynarodowy jest w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa przewożonego załadunku. Wszystko za sprawą odpowiednich procedur firmowych dotyczących monitorowania i stanu własnej floty pojazdowej oraz odpowiedniej kontroli pracowników. Konsekwencją zatrudniania pośrednika jest nierzadko konieczność powierzenia towaru nieznanemu przewoźnikowi.

Wizerunek firmy

Ten punkt odnosi się jedynie do współpracy z profesjonalna spedycja przeprowadzaną przez przewoźnika dysponującego własnymi pojazdami, kontenerami, naczepami. Pozwala to na bardzo efektywne wykorzystanie ich do budowania oraz umacniania wizerunku własnej firmy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budowania rozpoznawalności marki, produktu, przedsiębiorstwa. Zatrudniani kierowcy mogą służyć, jako kolejny punkt kontaktu z firmą, a prowadzone przez nich pojazdy idealnie sprawdzają się, jako nośnik reklamy przedsiębiorstwa.

Decyzja zawsze należy do klienta

Wybór odpowiedniej firmy ma bardzo istotny wpływ na optymalizacje kosztów, efektywność oraz bezpieczeństwo transportu. Indywidualne decyzje podejmowane przez klientów w zakresie selekcji przewoźnika powinny być dobrze przemyślane, a także oparte na starannej weryfikacji dostępnych ofert i spedytorów. Wybór firmy oferującej transport krajowy oraz międzynarodowy powinien zostać podjęty po odpowiedniej analizie wszystkich czynników w perspektywie długoterminowej.