Wyjaśnienie pojęcia transportu multimodalnego.

transport-multimodalny-speedtruckTransport multimodalny to w skrócie połączenie dwóch lub więcej środków transportu zapewniając ułatwienia przemieszczania ładunków. Proces ten ma na celu przyspieszenie i zwiększenie wydajności.

W procesie transportu multimodalnego, istnieje więcej niż jeden rodzaj pojazdu, który jest niezbędny do przewiezienia towaru do miejsca przeznaczenia.  Jest to celowa kombinacja wykorzystania pociągów, ciężarówek, statków, samolotów lub innych środków dostawy transportu.

Zalety transportu multimodalnego.

Zaletą transportu multimodalnego jest najbardziej wydajna kombinacja kilku środków transportu, przy jednoczesnej optymalizacji terminów.  Pozwala to znacznie obniżyć koszty magazynowe, dzięki czemu minimalizujemy wpływ na ostateczne koszty towaru. Połączenie tych czynników zapewnia również minimalizacje wpływów oddziaływania środowiskowego. Ponieważ odpowiednio organizowany transport multimodalny zmniejsza negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Usługi transportu multimodalnego cechuje również centralizacja odpowiedzialności w jednym przedsiębiorstwie transportowym. Dodatkową wartością niematerialną jest doświadczenia firm branży TSL ( Transport Spedycja Logistyka ) minimalizujące biurokracje. Pozwala to również na efektywnie wykorzystanie dostępnej infrastruktury oraz bardziej wydajnych środków transportu.  Redukując tym samym koszty pośrednie i bezpośrednie (np. zasobów ludzkich)

Podsumowując w przypadku bardziej złożonych transportów lub dokładniejszego zbadania relacji, jakość/cena, transport multimodalny jest dobrą, często jedyną opcją. Szczególnie w przypadku dostaw do i z krajów, które nie graniczą z morzem.