Obecnie obserwujemy, że firmy oraz działy logistyki nieustannie poszukują coraz tańszych usług transportowych.

niskie-ceny-spedycja-transport-artykułW większości przypadków jest to jedynie złudne i błędne myślenie, tzn. „ mniejsze koszty będą równe większym zyskom”. Niestety po analizie wszystkich wymagań, które musi spełniać profesjonalnie wykonana usługa dojdziemy do wniosku, że oszczędności uzyskujemy tylko raz na jakiś czas, nie zwracając uwagi na inne bardzo ważne czynniki.

Wnikliwie analizując i zagłębiając się w tańszą opcję, dostrzeżemy że w zdecydowanej większości przypadków tani transport międzynarodowy będzie w końcu dość kosztowny. Sumując wszystkie inne koszty, na które nie zwracamy uwagi lub nie są nam znane w momencie wyboru usługi.

Przede wszystkim czas, a czas to w tej branży pieniądze.

Tanie usługi rezygnują z odpowiednich zapleczy spedycyjnych oraz narzędzi niezbędnych do optymalizacji usługi, co na ogół prawie zawsze niesie za sobą ryzyko wystąpienia opóźnień i pomyłek, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Kolejno zwróćmy uwagę na koszt pracowników, przekładający się na koszty dla firmy, za nas czas dodatkowy poświęcany na opiekę nad usługą. Powoduje to brak wartości dodanej, której pracownik nie jest w stanie wytworzyć z powodu czasu spędzonego na świadczeniu usługi.

Ważną sprawą jest również analiza łańcucha dostaw uwzględniająca koszty dla firmy. Wynikające z przewidywanych awarii, które mogą wystąpić w przypadku tanich usług, koszty te możemy podzielić na:

  • Koszty rzeczowe, czyli dobrze znane koszty, które można precyzyjnie oszacować. Np. grzywny i kary wynikające z opóźnień w dostawie lub opóźnienia w dostawie.
  • Koszty niematerialne, tzn. wydatki/straty, których nie możemy dokładnie zmierzyć i które zazwyczaj są tylko szacunkowe. Np. utrata zaufania klienta.

W transporcie ogólnie uważa się, że wszystkie usługi są identyczne, jednak istnieją pewne czynniki, które łatwo odróżniają podmioty z tego sektora:

  • Regularność usług,
  • Dokładnie zdefiniowany czas transportu,
  • Optymalizacja formalności,
  • Jakość świadczonych usług,

W transporcie drogowym, gdzie szybkość i niezawodność są niezbędne, warto zwrócić uwagę na:

  • Gwarantowana pojemność,
  • Uproszczenie tras transportowych,
  • Wydajne rozwiązania w zakresie załadunku ładunku,
  • Optymalizacja czasu dostawy,

Speed Truck to grupa specjalistów ds. usług spedycyjnych, którzy efektywnie pracują w całym procesie dostaw i zawsze skupiają się na rzeczywistych potrzebach swoich klientów. Oceniając każdą sytuację, a następnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferując najbardziej odpowiednie i dopasowane rozwiązanie.